? ข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2560 และความรู้รอบตัวอัพเดทล่าสุด  สำหรับใช้สอบครูผู้ช่วย และข้าราช - Powered by PHPWind
ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2560 และความรู้รอบตัวอัพเดทล่าสุด  สำหรับใช้สอบครูผู้ช่วย และข้าราช
progame ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2560 และความรู้รอบตัวอัพเดทล่าสุด  สำหรับใช้สอบครูผู้ช่วย และข้าราช

อ้างอิง: หัวข้อนี้ถูกเน้น โดย progame เมื่อเวลา(2017-04-18)
กดแชร์ไปยังเฟซบุ๊คของตัวเองได้ที่นี่ >>>
ข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน 2560 และความรู้รอบตัวใหม่ๆอัพเดทล่าสุด สำหรับใช้สอบครูผู้ช่วย และข้าราชการทุกประเภท
-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ทรงประกอบพระราชพิธี ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ของราชอาณาจักรไทย ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560

-
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2560 มี 16 หมวด 279 มาตรา

-นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คนปัจจุบัน
-(เตือนความจำเพราะพึ่งออกสอบหลายหน่วยงาน) พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญเคยมีมาแล้ว 2ครั้ง  ครั้งแรกในรัชกาลที่ 7 กับรัฐธรรมนูญฉบับ 10 ธันวาคม 2475 ใช้ถึงปี 2476 ก็ถูกงดใช้บางมาตรา หลังพระยามโนปกรณ์นิติธาดา ถูกพระยาพหลพยุหเสนาหัวหน้าคณะราษฎรยึดอำนาจ  ครั้งที่ 2 ในรัฐธรรมนูญ ปี 2511 ที่ใช้เวลาร่างนานถึง 10 ปีเศษ ใช้ได้ถึงปี 2514  ปีก็ถูกฉีกทิ้งโดยจอมพลถนอม กิตติขจร ที่ยึดอำนาจตัวเองในปี 2514


-เมื่อ
วันที่ 23 มีนาคม 2560 มีการจับมือระหว่างบีโอไอของไทย กับญี่ปุ่นโดยมีการเน้นนโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่นักลงทุนญี่ปุ่นให้ความสนใจอย่างมาก เช่น กิจการการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Center : ITC) กิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters : IHQ) และกิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (Trade and Investment Support Office : TISO)

- สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ มีพระนามว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระนามเดิม อัมพร ประสัตถพงศ์ ฉายา อมฺพโร เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยทรงเริ่มดำรงตำแหน่งในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองงานพระธรรมทูต

-
สมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่ ประทานพระโอวาทในวันสถาปนา ว่า   ขอให้ทุกคนยึดหลักธรรม “ศีล สมาธิ ปัญญา” และความสามัคคี
(ออกสอบข้าราชการหลายที่)


-เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รองรับ EEC  ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด  ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ใช้แนวทางตั้งกองทุนพัฒนาพื้นที่จัดเก็บเงินจากคนที่เข้ามาลงทุน

-พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. คือ นโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐที่จะดึงดูดการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศมายังพื้นที่ดังกล่าว โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการนโยบายพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีการตั้งสำนักงานคณะกรรมการฯ เป็นองค์กรของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี คอยดูแลเรื่องการประสานงาน การขับเคลื่อนโครงการ การดึงดูดการลงทุน การบริหารจัดการพื้นที่ โดยมีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการฯ เป็นผู้บริหารองค์กรดังกล่าว
สำหรับผู้ที่จะมาลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น ต่างด้าวจะได้สิทธิการเช่าที่ดินนาน 50 ปี และต่ออายุได้ 49 ปี การให้สิทธิคนต่างด้าวเข้ามาทำงานด้านช่างฝีมือหรือเป็นผู้บริหารโดยไม่มีปัญหาเรื่องวีซ่า การลดหย่อนภาษีอากร สิทธิประโยชน์ด้านธุรกรรมการเงิน การจัดตั้งศูนย์ให้บริการแก่นักลงทุนแบบครบวงจรที่สามารถอนุญาตให้ดำเนินการได้ภายในกฎหมาย 6 ฉบับ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ดีขึ้น
“เรื่องนี้เป็นเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจไทยในช่วงต่อไป เพื่อนำไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ ทำให้การพัฒนา EEC เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีคนขับเคลื่อนอย่างแท้จริง และเชื่อมโยงไปยังการพัฒนาท่าเรือ สนามบิน การเดินทางทางบก ทางราง อีกทั้งยกระดับการดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ๆ อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า”

-โครงการพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9 คือ โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับพระราชทานชื่อใหม่ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า"อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา"เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 โดยชื่ออ่างเก็บน้ำมีความหมายว่า “อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"     (ออกสอบข้าราชการหลายที่แล้ว)

-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  (รัชกาลที่10) มีพระนามเดิมของพระองค์ เดิมว่า สมเด็จ พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรง สุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร ซึ่งเป็นพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียว ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

-รัชกาลที่10 ทรงเสด็จที่จังหวัดกระบี่
ซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดแรกของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างเป็นทางการ

-วันที่5เมษายน 2560  "คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่ใช้รถ โดยกำหนดให้ผู้โดยสารและ คนขับรถจะต้องรัดเข็มขัดนิรภัยเพื่อความปลอดภัยทุกที่นั่ง"
-หากพบว่าที่นั่งภายในรถจัดให้มีเข็มขัดแต่ประชาชนไม่รัดเข็มเข็ดนิรภัยก็จะต้องถูกปรับ 500 บาท
-ส่วนการจับปรับรถกระบะที่บรรทุกคนโดยสารในแคปนั้น เจ้าหน้าที่ไม่ได้จับปรับในข้อหาไม่รัดเข็มขัดนิรภัย แต่จะปรับในข้อหา ใช้รถยนต์ผิดประเภท ซึ่งถือว่าผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ 2522 มาตรา 21 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถไม่ตรงตามประเภทที่จดทะเบียนไว้ ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน    .2,000 บาท นอกจากนี้กรณีที่ให้ผู้โดยสารนั่งข้างหลังกระบะก็ถือว่ามีความผิดเช่นกัน 

-
ครม.มีมติกำหนดให้มี วันที่ 28 กรกฎาคม เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่10) และยกเลิกวันหยุด ในวันฉัตรมงคล 5 พฤษภาคม  (น่าออกสอบสูงมาก)
-
ครม.มีมติกำหนดให้ วันที่ 13 ตุลาคม.(เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของรัชกาลที่9)
-ครม. มีมติกำหนดให้
วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันชาติของไทย   

-วันดินโลก ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี จากการประชุมขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ  ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ


- เหตุการณ์ตึงเครียด ขู่ทำสงครามระหว่าง เกาหลีเหนือกับสหรัฐเกิดจาก การทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ บริเวณคาบสมุทรเกาหลี

ปี2560 นี้ จำนวนสมาชิกในคณะกรรมการทุกบอร์ดแก้ไขจำนวนสมาชิกใหม่หลายบอร์ด
(จำไว้เลย ออกข้อสอบ100เปอร์เซ็น)
ถ้าข้อสอบถามว่า ชุดปัจจุบัน ให้ตอบตามนี้
***สภาการศึกษา 41 คน
***กศจ. ไม่เกิน 15 คน
***กคศ. 14 คน
*** อกศจ. ไม่เกิน 9 คน
***คณะกรรมการคุรุสภา 12 คน
***สก.สค. 9 คน
***คณะกรรมการขับเคลื่อนกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค. 10 คน
***คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 17 คนprogame ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
-วันสตรีสากล ตรงกับวันที่ 8มีนาคมของทุกปี
-วันช้างไทย ตรงกับที่13 มีนาคมของทุกปี
-วันที่ 1 เมษายนทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน

-
ไทยติดภาวะ  New Mediocre  คือ
---1.ไอเอ็มเอฟ ได้สรุปผลการประเมินภาวะเศรษฐกิจไทยมีลักษณะติด  " New Mediocre " คือ ภาวะที่เศรษฐก้ิจโตเชื่องช้าเเละ อัตราเงินเฟ้อต่ำ ***
---2. ลักษณะดังกล่าวนั้นมีปัญหามาเชิงโครงสร้างที่เป็นปัจัยฉุดรั้งการจ้างงานเเละการลงทุน ซึ่งทำให้การคาดการณอุปสงค์(ความต้องการหรือ  demand ) ในประเทศอ่อนเเอลง***
---3. Mediocre อ่านว่า มิดิอ๊อคเคอะ เเปลว่า ธรรมดา หรือ ปลานกลาง

-
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เป็นแผนระยะยาว 20 ปี เพื่อให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ
1.เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2.เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3.เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง


-Silicon Valley Thailand  : ซิลิคอน วัลเลย์ ไทย คือ / อยู่ที่ใหนของประเทศไทย
---1. มีประมาณ 600 ไร่ *** เคยออกสอบพนักงานราชการหลายที่เขาชอบใช้ว่า600 (ความจริงมี 621 ไร่ )
----2. ตั้งอยู่ที่ อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี***
----3. Silicon Valley Thailand หรือเรียกอีกอย่างว่า Digital park Thailand***
----4.  เป็นสัญญาลักษณ์การพัฒนาด้านไอที***
----5. อันเป็นผลมาจากระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ( Eastern Economic Corridor : EEC ) จึงมีผลต่อเนื่องที่ทำให้มีการจัดตั้งพื้นที่ใกล้เคียงเป็นศูนย์กลางเเละ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเก่งทางเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวตกรรมใหม่ โดยใช้ความได้เปรียบของโครงสร้างพื้นฐานเน็ตเวิร์ก  เหมือน Silicon Valley ในอเมริกา


- การโจมตีของผู้ก่อการร้าย ในลอนดอน ประเทศอังกฤษ
---1. การโจมตีของกลุ่มก่อการร้าย ไอสิส ( ISIS หรือ IS ) บนสะพานที่ชือว่า เวสต์มินสเตอร์  ( Westminster )*** ใกล้รัฐสภาอังกฤษ
---2. ในกรุงลอนดอน เมืองหลวงของประเทศอังกฤษ ***
---3. หวังเข้าบุกรัฐสภาอังกฤษ ซึ่งกำลังประชุมในขณะนั้น
---4. มีผลให้มีผู้เสียชีวิต 5 คน บาดเจ็บ 40 คน

วันสงกรานต์ นางสงกรานต์ ปี 2560
---1. วันสงกรานต์ปี 2560 ตรงกับวันที่ 14 เมษายน *** เวลา 2 นาฬิกา 49 นาที 12 วินาที
---2. นางสงกรานต์ปีนี้ชือ นางกาฬกิณีเทวี ***(หรือ นางกิริณีเทวี)
---3. มาเหนือหลังกุญชร(ช้าง) เป็นพาหนะ

ไทยตอบคำถาม UN  28 ข้อ สำหรับปีนี้ ( 2560)
---1. ไทยตอบคำถาม UN  28 ข้อในวันที่ 13 เเละ 14 มีค. 2560 ***
---2. ภายใต้กติการะหว่างประเทศ ว่าด้วย "สิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง" หรือ "ICCPR" ฉบับที่ 2

ระบบ "ทาด" : THAAD คือ
---1. ระบบป้องกันขีปนาวุธในบรรยากาศชั้นสูง (Terminal High Altitude Area Defense หรือ THAAD ทาด***
---2. เป็นระบบที่สหรัฐอเมริกานำมาใช้ติดตั้งในเกาหลีใต้ เพื่อป้องกันอาวุธนิวเคลียร์/ การโจมตีจากเกาหลีเหนือ ***
---3. ประเทศที่ไม่ค่อยพอใจจากการติดตั้งดังกล่าว คือ ประเทศ จีนกับ รัสเซีย*

เเชมป์ เมืองยางพาราภาคอีสานคือ
---1. จังหวัด บึงกาฬ*** เสมือนหนึ่งเป็นเมืองยางพาราของภาคอีสาน
---2. เนื่องจากมีการปลูกยางพารามากที่สุดในภาคอีสาน  ปลูกมากกว่า 1 ล้านไร่***


นาซ่า ค้นพบ ระบบสุริยะใหม่
---1. ระบบสุริยะใหม่ ที่เรียกว่า TRAPPIST-1 System***
---2. มีดาวเคราะห์ 7 ดวง ***
---3. มี 3 ดวงขนาดใกล้เคียงกับโลกเรา มีน้ำ เเละคาดว่ามีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่***
---4. โดยระบบดาวนี้อยู่ห่างจากโลกไป 39 ปีแสง


ค้นพบทวีปที่ 8 คือ ทวีป ซีเเลนด์เดียร์   (ความรู้ใหม่ที่ควรจำ ออกออกข้อสอบพนักงานราชการครู มาแล้ว)

---1. พื้นที่ใต้มหาสมุทรด้านล่างของประเทศนิวซีแลนด์***
---2. เรียกว่าทวีป Zealandia (ซีเเลนด์เดียร์) ***
---3. ค้นพบโดย โดยนักวิทยาศาสตร์อเมริกัน Bruce Luyendyk***
---4.มีพื้นที่กว้างใหญ่ 5 ล้านตารางกิโลเมตรมรดกโลกอันดับต่อไป ของประเทศไทย คือ พระธาตุพนม ( PHRA THAT PHANOM  )
---1. ครม.เห็นชอบเดินหน้าผลักดัน "พระธาตุพนม" ***ขึ้นทะเบียนมรดกโลก ในลำดับต่อไป ***
---2. พระธาตพนม  ตั้งอยู่บริเวณวัดพระธาตุพนม   อ. ธาตุพนม *** จ. นครพนม
---3. ก่อนหน้านั้นเสนอ วัดมหาธาตุ จังหวัด นครศรีธรรมราช

progame ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
หลักการ เนื้อหาตามร่างรัฐธรรมนูญ 2560 (สำคัญมีออกสอบทุกหน่วยราชการรวมทั้ง ออกสอบครูผู้ช่วยแน่นอน)

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้ออกมาชี้แจงหลักการ แนวคิดที่ใช้ และเนื้อหาโดยภาพรวมของร่างรัฐธรรมนูญก่อนจะมีการลงประชามติ  มีสาระสำคัญเขียนเป็นภาษาพูดที่ประชาชนเข้าใจง่ายว่า
1. รัฐธรรมนูญไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อให้ลูกไทยหลานไทยอยู่ในโลกยุคต่อไปได้ทัดเทียมชาติอื่นได้อย่างยั่งยืน
 
2.ปัญหาของประเทศไทย คือ 1)ประเทศไม่เจริญ / ย่ำอยู่กับที่ / ดูทันสมัยแต่ไม่พัฒนา 2) เหลื่อมล้ำ / ไม่เป็นธรรมในทุกมิติ  3) สังคมแตกแยก / ใช้สิทธิเสรีภาพกันอย่างไม่รับผิดชอบ ต้องได้รับการแก้ไข
 
3.สาเหตุของปัญหาดังกล่าวข้องต้น คือ
   1) คอร์รัปชัน/ความไม่โปร่งใสและไม่รอบคอบของการวางนโยบายสาธารณะ/การใช้จ่ายเงินแผ่นดินโดยไม่คุ้มค่า/การบริหารราชการแผ่นดินไม่โปร่งใส/ไม่รับฟังความเห็นประชาชน กฎหมายไม่ทันสมัย
   2) คุณภาพการศึกษาต่ำมาก/เน้นปริมาณ/ละเลยการพัฒนาเด็กเล็กซึ่งเป็นพัฒนาการที่สำคัญที่สุดของมนุษย์/ไม่เปิดให้เด็กพัฒนาศักยภาพได้ตามถนัด
   3) กฎหมายให้ดุลพินิจแก่เจ้าหน้าที่มากเกินไป/ใช้ระบบควบคุมมากเกินไป/จึงเกิดการใช้ดุลพินิจหลายมาตรฐานและการทุจริต/คนรู้สึกว่าไม่เป็นธรรม/ขณะที่คนไทยเองก็ขาดระเบียบวินัยที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย
   4) นักการเมืองจำนวนหนึ่งขาดคุณธรรมจริยธรรมอย่างรุนแรง เล่นพรรคเล่นพวก เอื้อประโยชน์พวกพ้อง ทุจริต
   5) ระบบราชการหย่อนประสิทธิภาพ
   6) ไม่มียุทธศาสตร์พัฒนาประเทศที่ประชาชนและรัฐเห็นดีเห็นงามร่วมกันที่มีความต่อเนื่องในระยะยาว จึงเดินเป๋ไปเป๋มาตามลมการเมือง
   7) ค่านิยมประหลาด บริโภคนิยม/วัตถุนิยม/ไม่คิดวางแผนระยะยาวให้ลูกหลาน คิดถึงแต่ประโยชน์เฉพาะหน้า/ขาดวินัย/ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม อยากทำอะไรก็ทำ
 
4.หลักการและประเด็นเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ
   1) รับรองความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไว้ในบททั่วไปเพื่อคลุมทุกเรื่องว่าทุกคนต้องเสมอกัน และวางหลักว่ารัฐมีหน้าที่ทำสิ่งดี ๆ ให้แก่บ้านเมือง สิ่งที่บัญญัติไว้เป็นแต่เพียงมาตรฐาน*****ที่ต้องทำเท่านั้น จะทำดีมากกว่านั้น เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่านั้น ทำได้หมด แต่ทำเรื่องเลว ๆ หรือเรื่องที่ รธน หรือ กฎหมาย ห้ามไว้ไม่ได้
   2) ประชาชน/ชุมชนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น อะไรที่ รัฐธรรมนูญ หรือ กฎหมาย ไม่ได้ห้ามไว้ สามารถทำได้หมด ไม่ต้องเขียนจาระไนแบบเก่า ๆ ที่หลุดง่าย
   3)การออก กฎหมาย ที่จำกัดสิทธิ ต้องผ่านการรับฟังความเห็นประชาชน/ ผ่านรัฐสภา/ ต้องไม่ขัดหลักนิติธรรม / ไม่เกินจำเป็น ประชาชนและชุมชนขอให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายได้เสมอ
   4) การใช้สิทธิเสรีภาพของคนทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ ไม่ใช่ใช้อย่างไรก็ได้
   5) ไม่ได้ยกเลิกบัตรทอง แต่กำหนดชัดว่าให้ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพให้ดีขึ้น รวมทั้งสิทธิประกันสังคมด้วย 
    6) ไม่ได้ยกเลิกเบี้ยผู้สูงอายุ แถมยังกำหนดให้มีเบี้ยยังชีพสำหรับบุคคลผู้ยากไร้ด้วยไม่ว่าจะมีอายุเท่าไร
    7) เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพตามศักยภาพของแต่ละคนที่แตกต่างกัน และมีคุณธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของประชากรในอนาคตที่ต้องมี "creativity-collaboration-talent"
    8) รัฐต้องจัดการพัฒนาเด็กเล็กอย่างน้อยตั้งแต่ 2 ขวบ เรื่อยไปจนชั้นอนุบาล ประถม จนจบภาคบังคับ (ม.3) โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมอย่างน้อย 14 ปี จบ ม.3แล้วให้เลือกตามถนัดจะเรียนต่อหรือจะไปทำงานก็ได้ แต่ถ้าจะเรียนต่อต้องได้เรียน โดยมีกองทุนสนับสนุน เป็นกองทุนใหม่ ไม่ใช่ กยศ / ขณะนี้ คสช เห็นด้วยกับแนวทางนี้และมีคำสั่งให้เรียนฟรีได้ถึง ม.6/ปวช.3 ด้วยแล้ว
     9) ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยกำหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่เรื่องลับเพื่อความโปร่งใส เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบอย่างจริงจัง
    10) เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตสำหรับผู้ทุจริตในการเลือกตั้ง/ต่อหน้าที่ ทรัพย์ที่ได้มาจากการทุจริตและที่ได้มาแทน ไม่ว่าจะโอนให้ใครไป ต้องถูกริบคืนให้ตกเป็นของแผ่นดิน
     11) ยังเป็นระบบ 2 สภาเหมือนเดิม คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) และ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) โดย สส. 500 (แบ่งเขต 350 บัญชีรายชื่อ 150) เป็นแบบเขตเดียวเบอร์เดียวเหมือนเดิมและกาบัตรใบเดียว แต่เพิ่มเติมเรื่องการนำคะแนนที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขตได้ลงคะแนนไว้ทุกคะแนน (ทั้งคนที่ได้ /ไม่ได้รับเลือกเป็น สส เขต) ไปรวมนับคะแนนจากเขตอื่นทั่วประเทศเพื่อกำหนดจำนวน สส. ทั้งหมดที่พรรคนั้น ๆ จะได้แล้วนำจำนวน สส. เขตที่พรรคนั้นได้ไปหักออก ก็จะได้ สส. บัญชีรายชื่อ
     12) สว. จำนวน 200 คน การเลือก สว. จะตั้งกลุ่มตามความรู้ / เชี่ยวชาญ / อาชีพการงาน ฯลฯ ปชช. สามารถสมัครเองได้ จากระดับอำเภอ ; จังหวัด ; ประเทศ
     13) ใน 5 ปีแรก ให้มี สว. 250 คน ทั้งจากการเลือกและสรรหาโดย คสช. เพื่อกำกับและติดตามการปฏิรูปประเทศ
     14) คสช. สนช. กรธ. จะพ้นตำแหน่งก่อนรัฐบาลใหม่เข้ามาทำหน้าที่
     15) ไม่กำหนดวิธีการว่าให้ใช้ระบบ เศรษฐกิจ แบบใด (เดิมระบุว่าต้องใช้ระบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด) แต่เน้นว่า เป็นระบบที่ ประชาชน ต้องได้ประโยชน์ไปด้วยกันอย่างทั่วถึงและยั่งยืน (inclusive and sustainable growth) ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / ไม่ใช่มือใครยาวสาวได้สาวเอาตามแบบกลไกตลาดอย่างเดียว
      16) รัฐไม่ประกอบกิจการแข่งเอกชน แต่ต้องส่งเสริมให้เอกชนมีความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมธุรกิจ ขนาดกลาง-ย่อม
       17) พัฒนาวัตถุและจิตใจและตวามอยู่เย็นเป็นสุขของ ประชาชน อย่างสมดุล
       18) ปากท้องของพี่น้องประชาชนสำคัญมาก รัฐให้ความสำคัญ
        19) กฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ; ต้องเสร็จใน 120 วัน หลังร่างรัฐธรรมนูญผ่าน; ยุทธศาสตร์ชาติ (20 ปี) เสร็จในอีก 12 เดือน ดังนั้น เท่ากับว่าหลัง รัฐธรรมนูญ ผ่าน ยุทธศาสตร์ชาติต้องเสร็จใน 16 เดือน ; เมื่อมี ครม. เข้ามา การทำงานต้องสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงการทำงบประมาณด้วย
        20) กระบวนการ/ ระยะเวลาอนุมัติ งบประมาณ แผ่นดิน สั้นลง; แผนต่างๆ เดินหน้าเร็วขึ้น
        21) กำหนดระยะเวลาจัดทำ กฎหมาย หลายฉบับสั้นลงและบทลงโทษในกรณีทำไม่เสร็จ
         22) ขอเห็นชอบหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ต้อง พิจารณา ให้เสร็จใน 60วัน (เหมือนรัฐธรรมนูญ 50) ถ้าไม่เสร็จถือว่าเห็นชอบ
       ท่านสามารถคลิกอ่านเนื้อหาโดยละเอียดของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ (ฉบับผ่านประชามติ  วันที่ 7  ส.ค.2559)
 
การลงประชามติ
     26 มีนาคม พ.ศ. 2559 นรชิต สิงหเสนี โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ แถลงว่าคณะกรรมการได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีเนื้อหา 16หมวด 279 มาตรา
     29 มีนาคม พ.ศ. 2559 ศ. มีชัย ฤชุพันธุ์ แถลงข่าวเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับลงประชามติ) พ.ศ. 2559
     7 เมษายน พ.ศ. 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.... วาระ 2 และ 3 ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่มีพลเอก สมเจตน์ บุญถนอมเป็นประธาน โดยมีสาระสำคัญ คือ เปิดโอกาสให้แสดงความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญได้โดยไม่ปิดกั้น แต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยใช้เวลาผ่าน 5 ชั่วโมง และไม่ใช้ลงคะแนนโดยใช้เครื่องลงคะแนน
     9 เมษายน พ.ศ. 2559 สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้เพิ่มคำถามประชามติว่าจะให้รัฐสภาลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีใน 5 ปีหลังรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ได้หรือไม่
     19 เมษายน พ.ศ. 2559 คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ
     7 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญผลออกมาปรากฏว่าร่างรัฐธรรมนูญผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 15,562,027คะแนนขณะที่คำถามพ่วงว่าด้วยการกำหนดให้ ส.ส. และ ส.ว. เลือกนายกรัฐมนตรีภายในระยะเวลา 5 ปีแรกผ่านความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง13,969,594 คะแนน
 

การดำเนินการหลังผ่านประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ 2560
จากนั้น คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ นำร่างรัฐธรรมนูญไปปรับปรุงในบางมาตราและในบทเฉพาะกาลเพื่อให้เข้ากับคำถามพ่วงเป็นเวลา 30 วันหลังจากนั้นเมื่อปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นแล้วคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะทำการส่งร่างกลับคืนนายกรัฐมนตรีให้นำขึ้นทูลเกล้า ฯ เพื่อให้ลงพระปรมาภิไธยในร่างรัฐธรรมนูญเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
 
หลังจากนั้นทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) จะได้ทำการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่สำคัญ 4 ฉบับจากทั้งหมด 10 ฉบับได้แก่ ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมือง , ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส) , ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และ ร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) โดย สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. จะได้ส่งความคิดเห็นไปยังคณะ กรธ. เพื่อประกอบร่าง พ.ร.ป. จากนั้นจะได้ส่งไปยัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อทำการพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ทั้ง 4 ฉบับโดยใช้เวลาทั้งสิ้น 8 เดือนหรือ 240 วันจากนั้นสนช.จะได้ทำการพิจารณาร่าง พ.ร.ป. อีก6 ฉบับจนครบ 10 ฉบับเพื่อจะเข้าสู่การเลือกตั้งในช่วงปลายปี พ.ศ. 2560 หรือต้นปี พ.ศ. 2561
 
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560
วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 สำนักพระราชวังได้เผยแพร่หมายกำหนดการ ที่9/2560 เรื่อง หมายกำหนดการพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ในพระราชวังดุสิต โดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะเสด็จออกจาก พระที่นั่งอัมพรสถาน มายังพระที่นั่งอนันตสมาคมและประทับพระราชอาสน์หน้าพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์เพื่อลงพระปรมาภิไธยในร่างรัฐธรรมนูญและประทับตราพระราชลัญจกร
progame ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
พรบ คอมพิวเตอร์ 2560 แก้ไขใหม่progame ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สรุปพัฒนาการการศึกษาไทย  อาจออกสอบครูผู้ช่วย

สรุปพัฒนาการการศึกษาไทย ออกเป็นยุคตามสมัยนิยม โดยจำแนกยุคสมัยแห่งการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ดังนี้

การศึกษาไทย 1.0 เป็นยุคการศึกษาเพื่อสร้างนักปกครอง เป็นการศึกษาสำหรับชนชั้นสูงในสังคม โดยมีการจัดการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการให้กับบุตรหลานชนชั้นปกครอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นนักปกครองในรุ่นต่อไป การศึกษาในยุคนี้ไม่เป็นที่แพร่หลาย มีการจัดการศึกษาเฉพาะกลุ่มเท่านั้น รูปแบบการจัดการศึกษาเป็นแบบบอกความรู้จากผู้สอน ถ้าผู้สอนไม่มีอะไรจะสอนแล้ว ถือว่าสำเร็จการศึกษา

การศึกษาไทย 2.0 เป็นยุคแห่งการจัดการศึกษาที่เปิดกว้างขึ้น เพตุจากการจัดการศึกษาในยุค 1.0 นั้น ไม่สามารถผลิตกำลังคนได้ทันต่อความต้องการในการบริหารราชการบ้านเมือง ทำให้ชนชั้นปกครองต้องแก้ปัญหาด้วยการจัดให้มีการศึกษาสำหรับลูกหลานขุนนางชั้นสูง เพื่อผลิตกำลังคนป้อนเข้าสู่ระบบราชการ ที่นับวันจะขยายขอบเขตงานเพิ่มมากขึ้น ตามความเจริญและการยขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในยุคนั้น รูปแบบการจัดการศึกษาเริ่มมีระบบโรงเรียน แต่ยังเป็นการเรียนแบบบอกความรู้จากผู้สอนอยู่เช่นเดิม

การศึกษาไทย 3.0 ในยุคนี้เป็นยุคที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศกำลังพัฒนา ที่พึ่งพาอุตสหกรรมเบาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเหตุให้การศึกษายุคนี้ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม เกิดการทำซ้ำบัณฑิตอย่างมโหฬาร เป็นเหตุให้เกิดความตกต่ำของบัณฑิตในทุกระดับ ทุกสถาบันการผลิต โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้นั้น เป็นแบบทางการเหมือนสายพานการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

การศึกษาไทย 4.0(แนวคิดที่จะริเริ่มในยุคปัจจุบัน)“การศึกษาในยุค Thailand 4.0” มีความหมายมากกว่าการเตรียมความพร้อมของคนหรือให้ความรู้กับคนเท่านั้น แต่เป็นการเตรียมมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ กล่าวคือ นอกจากให้ความรู้แล้ว ต้องทำให้เขาเป็นคนที่รักที่จะเรียน มีคุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วย นั่นก็คือการสร้างคนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะในการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก ในขณะเดียวกัน Thailand 4.0 คือ การพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย มีรายได้มากขึ้น และก้าวพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ และต้องสามารถติดต่อค้าขายกับนานาประเทศได้ด้วย


progame ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
-ข้อแตกต่าง ผู้ทรงวุฒิของแต่ละบอร์ดคณะกรรมการ
ใน กศจ มี6
ก.ค.ศ. มี3
อกศจ. มี3

-จากการสำรวจของเว็บไซต์วอชิงตันโพสต์ : เสี่ยงรัฐประหาร  ประจำปี 2017 ( 2560 )  
---1. ประเทศไทยเป็นประเทศเสี่ยงลำดับ 2 ของโลก ที่จะมีรัฐประหาร ***
---2. อันดับ 1 ที่เสี่ยงมากสุดคือ ประเทศบุรุนดี ***
---3. Coup d'etat   อ่าน คู เดต้า ( เป็นภาษาฝรั่งเศส ที่ภาษาอังกฤษนำมาใช้ เวลาเรียกง่าย ๆ คือ Coup = คู อย่าอ่าน คุป )


-ท่านรัฐมนตรี เป็นประธานกี่คณะกรรมการ
1.สภาการศึกษา
2.ก.ค.ศ.
3. คุรุสภา
4.สกสค
5.คปภ


-สื่อ ถามตามหลักสูตรมี4 ประเภท
สื่อถามใน การจัดการเรียนการสอน มี3ประเภท


-ปัจจุบัน Roadmap ของ คสช อยู่ในระยะที่3


-ดัชนี ความโปร่งใสหรือคอรัปชั่น ของปี 2559ที่ผ่านมา (Corruption Perceptions Index 2016) ของประเทศไทย
---1. ดัชนีความโปร่งใสหรือคอรัปชั่น (  ของประเทศไทย อยู่่ในลำดับที่ 101
---2. ได้คะเเนน 35 จาก 100 เเย่ลงจากปีที่เเล้ว ( พ.ศ. 2558 ได้คะเเนน 38 )


แจกคลิปติวครูผู้ช่วย อย่างละเอียด คลิกเข้าที่นี่

รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
ถาม/ตอบ
พัทยาอยู่จังหวัดอะไร คำตอบคือ:ชลบุรี
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้