ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แจกวิทยานิพนธ์และโปรเจค คณะแพทย์ศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ กว่าร้อยเรื่อง
progame ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แจกวิทยานิพนธ์และโปรเจค คณะแพทย์ศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ กว่าร้อยเรื่อง

กดแชร์ไปยังเฟซบุ๊คของตัวเองได้ที่นี่ >>>
                
ลำดับที่[/td]                    [td=1,1,90%]ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text[/td]                
1Apoptosis of immature red blood cells in B-thalassemic patients   / Sarun Kunwittaya /     2002 /Full Text
2Biochemical characterization and properties of Intestinal Alkaline Phosphatase Isoenzyme in patients with Colon cancer = การวิเคราะห์คุณลักษณะทางชีวเคมี และคุณสมบัติของอินเทสทินอลอัลคาไลน์ฟอสฟาเทสไอโซเอนไซน์ ในผู้ป่วนมะเร็งลำไส้ใหญ่บริเวณโคลอน   / Wallapa Lemtragool /     2004 /Full Text
3Characterization and functional analysis of new leukocyte surface molecules and new lymphocyte sub-population = การหาลักษณะเฉพาะและการวิเคราะห์หน้าที่ของโมเลกุลชนิดใหม่บนผิวเซลล์เม็ดเลือดขาวและประชากรย่อยของลิมโฟไซต์ชนิดใหม่   / Kodchakorn Mahasongkram /     2008 /Full Text
4Characterization of a monoclonal antibody 1B2, recognizing a surface antigen of continuous cell lines = การศึกษาคุณสมบัติของโมโนโคลนอล แอนติบอดี 1B2 ที่จำเพาะต่อแอนติเจนบนผิวของ Continuous Cell Lines   / Preeyanat Tanvisut /     1995 /Full Text
5Construction of adenovirus expression systems for comparison of single chain FV productions in cytoplasmic compartment and endoplasmic reticulum and as a secreting molecule = การสร้างระบบแสดงออกโดยอะดีโนไวรัสเพื่อเปรียบเทียบการสร้างซิงเกิลเชนเอฟวีขึ้นภายในไซโตพลาสซึมภายในเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม และเป็นโมเลกุลที่หลั่งออกนอกเซลล์   / Prakitnavin Pingmuang /     2008 /Full Text
6Detection of chlamydia trachomatis and neisseria gonorrhoeae by using in-house multiplex single-tube nested polymerase chain reaction = การตรวจหาเชื้อคลาไมเดีย ทราโคมาติส และไนซีเรีย โกโนเรีย โดยวิธี มัลติเพลก ซิงเกิลขทิ้ว เนสเต็ด โพลีเมอร์เรสเชน รีเอ็กชัน ที่พัฒนาขึ้นเอง   / Channat Promping /     2006 /Full Text
7Development of a suitable method for fibrin glue preparation in routine laboratory   / Nutjeera Intasai /     2000 /Full Text
8Development of enzyme-linked immunosorbent assay for screening Alpha Thalassemia carriers = การพัฒนาวิธีเอ็นไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบ้นต์เพื่อตรวจคัดกรองพาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมี่ย   / Sumontida Sayachak /     2006 /Full Text
9Development of in-house multiplex PCR to detect microdeletions in the Y chromosme of Thai males with Oligospermia or Azoospermia = การพัฒนาเทคนิคมัลติเพล็กพีซีอาร์ขึ้นใช้เองเพื่อครวจการขาดหายชิ้นส่วนขนาดเล็กของโครโมโซมวายในชายไทยที่มีภาวะตัวอสุจิน้อยหรือไม่มีตัวอสุจิในน้ำเชื้อ   / Wara***** Piromlertamorn /     2006 /Full Text
10Development of regents for enumeration of CD4 lymphocytes in peripheral blood by flow cytometer = การพัฒนาชุดน้ำยาเพื่อตรวจนับจำนวนลิมโฟไซต์ชนิดซีดี4ในเลือดด้วยเครื่องโฟลไซโตมิเตอร์   / Marisa Injun /     2004 /Full Text
11Development of simple DNA analysis technique for detecting the carrier of thalassemia and hemoglobinopathies commonly found in Thailand = การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์ดีเอ็นเออย่างง่ายเพื่อการตรวจ พาหะธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบบ่อยในประเทศไทย   / Wibhasiri Srisuwan /     2012 /Full Text
12Development of TaqMan-based real-time polymerase chain reaction and restriction enzyme analysis for detection and typing of human papillomaviruses = การพัฒนาวิธีแทกแมนเบส เรียล ไทม์ โพลีเมอเรส เชน รีแอคชัน และเรสตริกชัน เอนไซม์ แอนาไลซิส เพื่อตรวจหาและจำแนกทัยป์เชื้อฮิวแมนแพปพิลโลมาไวรัส   / Chaiwat Chaisomboon /   The  school  2008 /Full Text
13DNA fingerprinting of mycobacterium avium in HIV-Infected patients = ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของเชื้อ Mycobacterium avium ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี   / Naowarat Kunyanone /     2004 /Full Text
14Effect of antiretroviral drugs for prevention of HIV Mother-to-Child transmission on hematological development in infants with and without thalassemia carrier = ผลของยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการถ่ายเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกต่อพัฒนาการทางโลหิตวิทยาในทารกที่เป็นและไม่เป็นพาหะธาลัสซีเมีย   / Rotjanee Wongnoi /   The   2013 /Full Text
15Effect of Garcinia mangostana Linn. fraction extracts on Wilms' tumor1 gene and Wilms' tumor1 protein expression in leukemic cell lines = ผลของสารสกัดจากเปลือกมังคุดต่อการแสดงออกของยีนวิล์มทูเมอร์วันและโปรตีนวิล์มทูเมอร์วันในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว   / Mongkon Srikamchoom /     2009 /Full Text
16Effect of lyophilization on protein and lapid formulated in two level control sera   / Nattakarn Laieddee /     2001 /Full Text
17Effect of turmeric curcuminoids on tumorl on Wilms' tumor 1 (WT1) gene and WT1 protein expression in leukemic cell lines = ผลของสารสกัดเคอร์คิวมินอยค์จากขมิ้นชันต่อการแสดงออกของยีนวิล์มทูเมอร์วันในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว   / Singkome Tima /    Chiangmai  2006 /Full Text
18Effects of crude kaffir limr leaf fractional extracts on Wilms Tumor 1 gene and Wilms Tumor 1 protein expression in leukemic cell lines = ผลของสารสกัดหยาบแยกส่วนจากใบมะกรูดต่อการแสดงออกของยีนวิล์มทูเมอร์วันและโปรตีนวิล์มทูเมอร์วันในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเพาะเลี้ยง   / Fah Chueahongthong /     2011 /Full Text
19Establishment of Neisseria gonorrhoeae and Chlamydia trachomatis detection by using in-house TaqMan-based multiplex real-time polymerase chain reaction = การตรวจหาเชื้อไนซีเรีย โกโนเรีย และเชื้อคลามัยเดียทราโคมาติส โดยวิธีมัลติเพล็กแทกเมนเบส เรียลไทม์โพลีเมอร์เรสเชน รีแอ็คชัน ที่พัฒนาขึ้นเอง   / Sirichai Pookkapund /   The  school  2008 /Full Text
20Expression and function of CD4 molecules on lymphocyte and monocyte cell surfaces = การแสดงออกและหน้าที่ของโมเลกุล CD4 บนผิวเซลล์ลิมโฟไซต์และโมโนไซต์   / Supa***** Khamchun /     2010 /Full Text
progame ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
                
ลำดับที่[/td]                    [td=1,1,90%]ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text[/td]                
21Expression and production of auto-antibodies to Livin and Survivin anti-apoptotic proteins in lung cancer = การแสดงออกและการสร้างออโตแอนติบอดีต่อโปรตีนต้านอะพอพโทซีส ไลวิน และเซอร์ไววินในมะเร็งปอด   / Sawalee Saosathan /     2010 /Full Text
22Functional study of monocyte-derived dendritic cells of HIV-1-infected patients in inducing T lymphocyte proliferation and cytokine production = การศึกษาการทำงานของเดนดริติกเซลล์ที่เปลี่ยนรูปมาจากโมโนไซต์ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี-1 ในการกระตุ้นการแบ่งตัวและการสร้างไซโตไคน์ของเม็ดเลือดขาวชนิด ที ลิมโฟไซต์   / Nathapol Khruakumlaw /     2008 /Full Text
23Genetic polymorphisms and their association with Lung Cancer in Northern Thai population = ลักษณะความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดของประชากรในภาคเหนือของประเทศไทย   / Jaewwaew Klinchid /     2008 /Full Text
24Genotyping and E6E7 mNRA expression of human papillomaviruses in cervical cancer cells   / Chatsri Kuansuwan /     2000 /Full Text
25Genotyping and nucleotide sequence polymorphism of the VD4-MOMP gene of Chlamydia trachomatis detected in Chiang Mai   / Punnarai Veeraseatakul /     1999 /Full Text
26Identification and characterization of human protein recognized by a polyclonal antibody CM5 raised against mouse p53 tumor suppressor protein = การระบุชนิด และลักษณะของโปรตีนในมนุษย์ที่ทำปฏิกิริยาโพลีโคลนอลแอนติบอดีซีเอ็ม 5 ที่จำเพาะต่อโปรตีนต้านมะเร็ง พี 53 ของหนู   / Benjamart Suradej /     2012 /Full Text
27Impact of human cytomegalovirus co-infection on HIV disease proression infants bron to HIV-1 infected mothers = ผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับไซโตเมกาโลไวรัสต่อพัฒนาการของโรคติดเชื้อเอชไอวีในทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี   / Woottichai Khamduang /     2006 /Full Text
28In vivo Biotinylated CD147 Immobilized on streptavidin magnetic bead : a novel strategy for immunogen preparation = เม็ดแม่เหล็กที่เคลือบด้วยสเตรปต้าไวคินที่จับกับซีดี 147 ที่ถูกติดฉลากด้วยไบโอตินแล้วภายในเซลล์ : รูปแบบใหม่ของการเตรียมอิมมูโนเจน   / Phawin Charoensook /    Chiangmai  2006 /Full Text
29Influence of bilirubin and cationic metal ion interactions on DNA degradation in VITRO = อิทธิพลของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบิลิรูบินและโลหะประจุบวกทำให้ ดี เอ็น เอ แตกสลายในหลอดทดลอง  ;อิทธิพลของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบิลิรูบินและโลหะประจุบวกทำให้ ดี เอ็น เอ แตกสลายในหลอดทดลอง / Pichayanut Poolperm /   The   2007 /Full Text
30Inhibitory effect of turmeric curcuminoids on in vitro oxidation of LDL = ผลยับยั้งของเคอร์คิวมินอยด์จากขมิ้มชันต่อการเกิดออกซิเดชันของไลโปโปรตีนความหนาแน่นต่ำในหลอดทดลอง   / Ronnarong Kaewprasert /     2004 /Full Text
31Intestinal alkaline phosphatase isoforms in healthy Thai serum and ist relation to ABH secretor status = อินเทสทินอลอัลคาไลน์ฟอสฟาเทสไอโซฟอร์มในซีรัมคนไทยปกติความสัมพันธ์ต่อสถานะการหลั่งสาร เอ บี เอช   / Saowarak Teankaow /     2006 /Full Text
32Isolation, biosynthesis and identification of conjugated bilirubin for use as standard and quality control serum   / Jutharak Yimsabai /     2003 /Full Text
33Laboratory diagnosis and genotyping of chlamydia trachomatis by using polymerase chain reaction and restriction fragment length polymorphism   / Wimol***** Boonyaung /     1996 /Full Text
34Levels of urinary N-Acetyl-B-D-glucosaminidase and microalbumin in diabe.tic patients   / Kanokwan Mohprasit /     1999 /Full Text
35Lipoproteomics of low density lipoprotein subfractions = ไลโปโปรตีโอมิกส์ในหน่วยย่อยของไลโปโปรตีนชนิดความ หนาแน่นต่า   / Keerati***** Worrasettasing /     2012 /Full Text
36Molecular analysis of HLA-A11 in Northern Thai Populations   / Nipapan Leetrakool /     2000 /Full Text
37Molecular characterization of B-Thalassemia intermedia and B-Thalassemia major in maharaj nakorn Chiang Mai Hospital = การวิเคราะห์ลักษณะทางโมเลกุลในผู้ป่วยบีตาธาลัสซีเมียชนิดที่มีอาการทางคลินิกปานกลางและรุนแรงในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   / Waratip Sritong /     2003 /Full Text
38Nucleotide sequence variation of the genital Chlamydia trachomatis MOMP gene   / Kanlaya Wongworapat /     2000 /Full Text
39Optimization of human cytomegalovirus (HCMV) detection by polymerase chain reaction for the diagnosis of HCMV retinitis and monitoring of disease reactivation in transplantation patients = การพัฒนาการตรวจหาไซโตเมกาโลไวรัสโดยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสเพื่อวินิจฉัยโรคจอตาอักเสบและติดตามการเกิดโรคซ้ำในผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ   / Nongluck Sihapunya /     2003 /Full Text
40Optimization of multiplex polymerase chain reaction for identification of Mycobacterium spp. = การหาสภาวะที่เหมาะสมของวิธีมัลติเพลกโพลีเมอร์เรสเชนรีแอคชันสำหรับการตรวจจำแนกเชื้อมัยโคแบคทีเรีย   / Kanokwan Saengsawang /   The   2009 /Full Text
progame ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
41Optimization of multiplex refractory mutation system technique in prenatal diagnosis of b-thalassemia major and b-thalassemiaHb E disease = การปรับสภาวะที่เหมาะสมของ มัลติเพลก แอมพลิฟิเคชั่น รีแฟรกทอรี่ มิวเตชั่นซีสเต็มเทคนิค ในการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอดโรคธาลัสซีเมีย เมเจอร์และโรคเบต้าธาลัสซีเมียฮีโมโกลบินอี   / Khanungnit Thungkham /     2004 /Full Text
42Optimization of sequential simplex in bioreactor for highly efficient production of secreted single chain variable fragment against HIV-1 matrix protein in Escherichia coli = การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับซีเควนเชียล ซิมเพล็กซ์ในชีวปฏิกรณ์เพื่อผลิตซิงเกิลเชน แวริเอเบิล แฟรกเมนต์แบบคัดหลั่งต่อเมทริกซ์โปรตีนของ HIV-1 ใน Escherichia coli   / Kanna***** Intachai /   The   2013 /Full Text
43Patterns and identities of serum alkaline phosphatase isoenzymes in diseases of the liver   / Nutchanat Nonsee /     1998 /Full Text
44Platelet activation and red cell membrane phosphatidylserine exposure in vivo and platelet function in B-Thalassemia major = การกรตุ้นเกล็ดเลือดและการแสดงออกของฟอสฟาติดิลซีรีนบนผิวด้านนอกของผนังเม็ดเลือดแดงที่เกิดขึ้นภายในร่างกายและหน้าที่ของเกล็ดเลือดในผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง   / Suwanna Semsri /     2003 /Full Text
45Production and characterization of monoclonal antibodies against hemoglobins in hemoglobin bart's hydrops fetalis syndrome = การผลิตและศึกษาคุณสมบัติของโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อฮีโมโกลบินในกลุ่มอาการฮีโมโกลบินบาร์ตไฮดรอปส์ฟีตอลลีส   / Sakdinan Khamrin /     2006 /Full Text
46Production and characterization of monoclonal antibodies to alpha hemoglobin stabilizing protein = การผลิตและการวิเคราะห์คุณลักษณะของโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อแอลฟาฮีโมโกลบินสเตบิไลซิโปรตีน   / Thanin Saenghong /     2008 /Full Text
47Production and characterization of monoclonal antibodies to membrane molecules on Thrombin-activated platelets = การผลิตและการหาลักษณะเฉพาะของโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อโมเลกุลบนผิวของเกล็ดเลือดที่ ถูกกระตุ้นด้วยธรอมบิน   / Nungruthai Nimnuch /     2009 /Full Text
48Production and characterization of recombinant p53 protein produced from pAK400 Vector and pET-15b Vector to be used as an Antigen for the development of p53 Autoantibody detection kit in cancer patients = การผลิตและการศึกษาคุณลักษณะของโปรตีน พี53 ลูกผสมที่ผลิตจาก พีเอแค400 เวคเตอร์ และ พีอีที-15บี เวคเตอร์ เพื่อใช้เป็นแอนติเจนสำหรับพัฒนาชุดตรวจหาออโต้แอนติบอดีต่อโปรตีน พี53 ในผู้ป่วยมะเร็ง   / Saranya Pimpa /     2006 /Full Text
49Production and Epitope characterization of Phage-displayed leukocyte surface molecule CD147 = การผลิตและศึกษาลักษณะอิพิโทปของโมเลกุลบนผิวเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด ซีดี 147 ที่แสดงโดยฟาจ   / Pramoon Aruncharus /     2003 /Full Text
50Production and fluorescein isothiocyanate conjugation of antibodies against mouse immunoglobulins from chicken egg yolk and its application in immunofluorescence assay   / Siri***** Kritratanasak /     2003 /Full Text
51Production of conditioned media for generation of hybridomas for monoclonal antibody production = การผลิตอาหารเลี้ยงเซลล์แบบคุมสภาพสำหรับการสร้างไฮบริโดมาเพื่อการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี  ;การผลิตอาหารเลี้ยงเซลล์แบบคุมสภาพสำหรับการสร้างไฮบริโดมาเพื่อการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี / Napa***** Apiratmateekul /   The   2007 /Full Text
52Production of monoclonal antibodies against a leukocyte surface molecule M6 and their use for characterization of M6 molecule  Ponrut Phumpae / Ponrut Phunpae /     1997 /Full Text
53Prognostic value of cyclooxygenase-2 (COX-2) protein expression in Thai patients with stomach cancer and colorectal cancer = ความสำคัญในการพยากรณ์โรคของระดับการแสดงออกโปรตีน Cyclooxygenase-2 (COX-2) ในคนไทยที่ป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่   / Seksan Sangkhasard /     2003 /Full Text
54Purification and evalution of bilirubin oxidase isolated from Myrothecium verrucaria TISTR 3112 and TISTR 3225   / Chalee Phromnoi /     2000 /Full Text
55Quantitative detection of HIV-1 RNA in plasma by using In-House Real-Time polymerase chain reaction = การตรวจหาปริมาณอาร์เอ็นเอของไวรัสเอชไอวีสายพันธ์ 1 ในพลาสมาโดยวิธีเรียลไทม์โพลิเมอเรสเชนรีเอคชั่นที่พัฒนาขึ้นเอง   / Sirichai Sitthiprasert /     2008 /Full Text
56Role of CD147 molecule on regulation of cell proliferation and apoptosis = บทบาทของโมเลกุล ซีดี 147 ในการควบคุมการแบ่งตัวและการกำหนดการตายแบบมีโปรแกรมของเซลล์   / Pakorn Pengin /     2003 /Full Text
57Study of Cytokine response by intracellular cytokine detection and confirmation of HIV non-infection in HIV highly exposed persistently seronegative persons = การศึกษาการตอบสนองของไซโตไคน์โดยการตรวจวัดไซโตไคน์ และการตรวจยืนยัยการไม่ติดเชื้อเอชไอวี ในผู้ที่สัมผัสเชื้อเอชไอวีบ่อยแต่ไม่สร้างแอนติบอดี   / Praijitr Tanan /     2005 /Full Text
58Study of molecular background of hematologically silent a-thalassemia and development of polymerase chain reaction to detect double heterozygous aB-thalassemia commonly found in Thais = การศึกษาภูมิหลังระดับโมเลกุลของแอลฟาทาลาสซีเมียชนิดไม่แสดงออกทางโลหิตวิทยาและการพัฒนาวิธีการขยายสารพันธุกรรมเพื่อตรวจหาพาหะซ้อนของแอลฟาและบีตาทาลาสซีเมียที่พบบ่อยในคนไทย   / Surasit Suwannasin /     2009 /Full Text
59Study of the nucleotide polymorphism of CCRS promoter, CCRS32 and CCR5-m303 mutations and their protein density expressed on the surface of CD4+ lymhocytes and monocytes from HIV highly exposed persistently seronegative (HEPS) persons = การศึกษาความหลากรูปของลำดับนิวคลิโอไทด์บริเวณโปรโมเตอร์ของยีน ซีซีอาร์5, การกลายพันธุ์แบบซีซี อาร์5 เดลต้า32 และ ซีซีอาร์5-เอ็ม303 และความหนาแน่นของโปรตีน ซีซีอาร์5 ที่ปรากฏขึ้นบนผิวเซลล์ซีดี4+ลิมโฟซัยท์ และโมโนซัยท์ ในผู้สัมผัสเชื้อเอชไอวีบ่อยแต่ไม่สร้างแอนติบอดี   / Tanawan Samleerat /     2003 /Full Text
60The Contribution of expression and secretion of vascular endothelial growth factor on tumor progression = การสนับสนุนของการแสดงออกและการหลั่งของ Vascular endothelial growth factor ต่อการพัฒนาของมะเร็ง   / Onusa Wattananupong /     2004 /Full Text
progame ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1Comparison of clinical and radiographic success rates in treatments of primary molars with deep carious lesions using 3 different incomplete caries removal techniques = การเปรียบเทียบอัตราผลสำเร็จทางคลินิกและทางภาพรังสีของการรักษาฟันกรามน้ำนมที่ผุลึกด้วยวิธีการกำจัดรอยฟันผุแบบไม่สมบูรณ์ที่แตกต่างกัน 3 วิธี   / Kamoltip Boonsongsawat /     2012 /Full Text
2Cytotoxic effect and antibacterial efficacy of three antibiotics combination (3Mix) = ความเป็นพิษต่อเซลล์และประสิทธิภาพการกำจัดเชื้อแบคทีเรียของยาปฏิชีวนะผสมสามชนิด (ทรีมิกซ์)   / Soraphong Chuensombat /     2013 /Full Text
3Developing a healthy eating policy for preschool children: Effects on diet and School policies in Phrae Province, Thailand = การพัฒนานโยบายการรับประทานเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กปฐมวัย: ผลที่มีต่ออาหารและนโยบายของโรงเรียนในจังหวัดแพร่ ประเทศไทย   / Kanyarat Wirotpong /     2007 /Full Text
4Effect of heat treatment on crystallization of leucite in dental porcelain nanocomposite with zirconia addition = ผลของการอบความร้อนต่อการตกผลึกของลูไซต์ใน นาโนคอมโพสิตพอร์ซเลนทางทันตกรรมที่เติมด้วยเซอร์โคเนีย   / Chayada Sanitnapapong /     2011 /Full Text
5Effect of plasma treatment on bonding efficiency of the surface of Fiber-Reiforced post = ผลของการปรับสภาพด้วยพลาสมาต่อประสิทธิภาพการยึดติดของผิวเดือยเสริมเส้นใย   / Piriya Yavirach /     2009 /Full Text
6Effect of pulpal pressure on adhesives bond strength in primary incisors = ผลกระทบของความดันในโพรงในตัวฟันต่อกำลังแรงยึดของสารยึดติดในฟันตัดน้ำนม   / Tatsana Saelim /     2012 /Full Text
7Effect of zirconia addition on leucite crystallization in dental porcelain nanocomposites = ผลของการเติมเซอร์โคเนียต่อการเกิดผลึกลูไซต์ในนาโนคอมโพสิตพอร์ซเลนทางทันตกรรม   / Nolapan Vudhivanich /   The   2013 /Full Text
8Effects of enterococcus faecalis on matrix metalloproteinase-2 expression and activation in cultured fibroblasts from human periodontal ligament = ผลของเชื้อเอ็นเทอโรคอคคัส ฟีคาลิสต่อการแสดงออกและการกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์เมทริกซ์เมทัลโลโปรตีเนนส-2 ในเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเอ็นยึดปริทันต์ของมนุษย์   / Nattawan Tantawiwat /     2009 /Full Text
9Estimates of future dental health manpower needs for Thai schoolchildren using a sociodental approach =  การคาดประมาณความต้องการทันตบุคลากรเพื่อดูแลเด็กนักเรียนไทยในอนาคตโดยใช้การประเมินทางทันตสังคม / Narumanas Korwanich /     2011 /Full Text
10Expression and regulation of matrix metalloproteinase-2 and -9 in human gingival fibroblasts and gingival epithelial cells = การแสดงออกและการควบคุมเอนไซม์เมทริกซ์เมทัลโลโปรตีเนส-2 และ -9 ในเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกและเซลล์เยื่อบุผิวเหงือกของมนุษย์   / Pattanin Montreekachon /     2012 /Full Text
11Mutation analysis of Enamelin Gene (ENAM) in patients with amelogenesis imperfect = การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีนอีนาเมลลินในผู้ป่วยที่มีการ สร้างเคลือบฟันไม่สมบูรณ์   / Sathian Suravisankul /     2011 /Full Text
12Mutation analysis of MSX1 in patients with syndromic and non-syndromic Hypodontia and Orofacial clefts = การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีน MSX1 ในผู้ป่วยที่มีภาวะฟันหายแต่กำเนิดและรอยแยกบริเวณช่องปากและใบหน้าที่เกิดร่วมและไม่ร่วมกับกลุ่มอาการ   / Onnida Wattanarat /   The   2010 /Full Text
13Mutation analysis of the EDA gene in Thai patients affected with X-linked hypohidrotic ectodermal dysplasia and non-syndromic hypodontia = การวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของจีนอีดีเอในผู้ป่วยไทยกลุ่มอาการไฮโปไฮโดรติก เอ็กโทเดิร์มมอล ดิสเพลเซีย ที่มีการถ่ายทอดพันธุกรรมบนโครโมโซมเอ็กซ์แบบลักษณะด้อยและผู้ป่วยไทยที่มีภาวะฟันหายแต่กำเนิด   / *****tipa Pipatpaitoon /     2011 /Full Text
14Pulpal microcirculation responses of abutment teeth to prosthodontic treatment = การตอบสนองของระบบไหลเวียนเลือดระดับจุลภาคของเนื้อเยื่อในของฟันหลักต่อการใส่ฟันเทียม   / Pattaranat Banthitkhunanon /     2013 /Full Text
15Recovery from nitrous oxideoxygen inhalation sedation with either 100% oxygen or room Air = การฟื้นตัวจากการใช้ไนตรัสออกไซด์ออกซิเจนเป็นยาระงับความรู้สึกชนิดสูดดมโดยให้ออกซิเจนร้อยละ 100 หรืออากาศห้อง   / Sariya***** Chansri /   The   2013 /Full Text
16The Use of replica technique to study dentin permeability in primary teeth = การใช้เทคนิคการจาลองแบบเพื่อศึกษาสภาพซึมผ่านได้ของเนื้อฟันในฟันน้ำนม   / Monticha Rangcharoen /     2011 /Full Text
17TP63 mutation in patients with syndromic and non-syndromic hypodontia and cleft lip and palate = การกลายพันธุ์ของยีน TP63 ในผู้ป่วยที่มีภาวะฟันหายแต่ กำเนิดและปากแหว่งและเพดานโหว่ทั้งที่ร่วมและไม่ร่วมกับกลุ่มอาการอื่น   / Warissara Sripathomsawat /     2010 /Full Text
18การประเมินการแตกหักของรากฟันในแนวดิ่งจากการถ่ายภาพรังสีสามชนิด : โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี การถ่ายภาพรังสีในปาก ชนิดดิจิทัลและฟิล์ม = Assessment of vertical root fractures using three imaging modalities : Cone Beam Computed Tomography, intraoral digital radiography and film   / จงดี กำบังตน /     2552 /Full Text
19การเปรียบเทียบการฆ่าเชื้อสแตฟฟิโลคอคคัส ออเรียสที่ต้านทาน ต่อยาเมทิซิลลิน บนเรซินอะคริลิก ระหว่างวิธีเจ็ทพลาสมาและ การแช่ในสารละลายคลอเฮกซิดีน ไดกลูโคเนต ความเข้มข้น ร้อยละ 2 = Comparisons of methicillin-resistant staphylococcus aureus disinfection on acrylic resin be.tween plasma jet method and immersion in 2% chlorhexidine digluconate solution   / สรชนินท์ ชินสวนานนท์ /     2555 /Full Text
20ความแข็งแรงแบบยึดติดระหว่างเรซีเมนต์กับเซอร์โคเนียเซรามิกส์ที่เตรียมผิวด้วยเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอร์ = Adhesive bond strength be.tween resin cements and zirconia ceramics with metal adhesive primers   / พนัสยา จตุรานนท์ /     2553 /Full Text
katespade11 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
Audrey (Audrey Hepburn), was born on May 4, 1929 in Belgium Brussels,<a href="http://www.outlettoms.us.com"><b>Toms Outlet</b></a> United Kingdom film and stage actress. In 1948,<a href="http://www.katespadestoreoutlet.us.com/"><b>Kate Spade Outlet</b></a> Hepburn in one only 39 minutes Netherlands scenery documentaries of <a href="http://www.cheapjordansretro.us.com/"><b>Cheap Jordans</b></a> the Netherlands seven classes in the mirror, began his film career. In 1954,<a href="http://www.coachoutletonlinesstore.us.com/"><b>Coach Outlet</b></a> in the film, Roman holiday, <a href="http://www.coachoutletsonlinestore.us.com/"><b>Coach Factory</b></a> she played the leading lady for the first time, and won an Oscar for best <a href="http://www.tomsshoesinc.com"><b>[url]www.tomsshoesinc.com</b></a> actress. That same year,<a href="http://www.michaelkorsoutletsstores.us.com/"><b>Michael Kors Outlet Store</b></a>she was on stage in the mermaid show,<a href="http://www.coachhandbagstore.us.com/"><b>Coach Handbags</b></a> won the Tony Award for best actress. In 1955, her movie Sabrina again <a href="http://www.katespadefactoryoutlet.us.com/"><b>Kate Spade Outlet</b></a> was nominated for the <a href="http://www.toryburch-outlet.us.org/"><b>Tory Burch Outlet</b></a> Academy Award for best actress. In 1961,<a href="http://www.innnov8.com/"><b>Michael Kors Handbags</b></a> she starred in the film breakfast at Tiffany's. In 1964, she starred in the musical my fair<a href="http://www.raybans-glasses.us.com/"><b>Cheap Ray Ban Sunglasses</b></a> Lady. In 1989, blurred over the <a href="http://www.christianlouboutinshoes.name/"><b>Christian Louboutin Shoes</b></a> years Audrey guest starred in the final film of the forever. In his later years,<a href="http://www.pradafactoryoutlet.com"><b>Prada Outlet</b></a> Audrey Hepburn devoted to charity,<a href="http://www.sunglassesoakley.name"><b>Oakley Sunglasses</b></a> is a Goodwill Ambassador for the <a href="http://www.chaneloutlet.us.org"><b>Chanel Outlet</b></a> United Nations Children's Fund Representative,<a href="http://www.hermesoutlet.us.org"><b>Hermes Outlet</b></a> in order to fight for the rights of women and children in the third world. In 1992 was awarded the United States the "Presidential Medal of freedom", 1993 humanitarian award Oscar <a href="http://www.pradaoutlet.us.org"><b>Prada Outlet</b></a>. On January 20, 1993,<a href="http://www.northface-outlet.us.org/"><b>North Face Outlet</b></a> Audrey Hepburn for Appendix cancer <a href="http://www.coachfactoryoutlet.name/"><b>Coach Factory Outlet</b></a> died at the age of 63. Hepburn's life the Communists a five-time best actress Oscar nomination. In 1999,<a href="http://www.katespadesoutlet.us.org/"><b>Kate Spade Outlet</b></a> she was United States film <a href="http://www.michaelkorsfactoryoutletstores.us.com/"><b>Michael Kors Outlet</b></a> Institute named "century's greatest <a href="http://www.coachoutlet.name/"><b>Coach Outlet</b></a>actress" in third place. In May 2002,<a href="http://www.nikeairmaxstore.ru/"><b>Nike Air Max</b></a> the United Nations Children's Fund at its <a href="http://www.monclerjacketsru.ru/"><b>Moncler Jackets</b></a> headquarters in New York to a <a href="http://www.tanienikerosherun.pl/"><b>Nike Roshe Run</b></a> 7-foot-tall bronze statue <a href="http://www.nike-airmaxaustralia.com/"><b>Cheap Nike Air Max</b></a> unveiling statue named Audrey spirit (The Spirit of Audrey),<a href="http://www.cheapnikeairmax.pl/"><b>Nike Air Max Damskie</b></a> in recognition of her <a href="http://www.nikeairmax.com.co/"><b>Nike Air Max</b></a> contributions to the United Nations. 1929-May 4,<a href="http://www.redbottomshoes.name/"><b>Cheap Red Bottom Shoes</b></a> Audrey Hepburn was born <a href="http://www.christianlouboutinoutlet.us.org/"><b>Christian Louboutin Outlet</b></a> in Belgium Brussels,<a href="http://www.balenciagaoutlet.us.com/"><b>Balenciaga Outlet</b></a> descendants of a noble family. From 1935 to 1938,<a href="http://www.balenciagahandbags.us.com/"><b>Balenciaga Handbags</b></a> she enrolled in United Kingdom, Kent, a noble of <a href="http://www.katespadeoutletsale.us.com/"><b>Kate Spade Outlet</b></a> aierhaimu village boarding <a href="http://www.tomshoesoutlet.us.com/"><b>Toms Shoes</b></a> school "misili school". In 1939,<a href="http://www.hermesbeltstore.com/"><b>Hermes Belt</b></a> the Audrey Hepburn into Netherlands Arnhem <a href="http://www.uggboots2016.us.com/"><b>UGG Boots</b></a> Conservatory (Arnhem Conservatory) Ballet. In 1940,<a href="http://www.uggbootsoutlet.net/"><b>UGG Boots Outlet</b></a> the Netherlands Arnhem <a href="http://www.louisvuittonsoutlet.us.com/"><b>Louis Vuitton Outlet</b></a> by Nazi occupation,<a href="http://www.louisvuittonoutletsonline.us.com"><b>Louis Vuitton Store Outlet</b></a> many loved ones mutilated,<a href="http://www.northfaceoutletstores.us.com"><b>North Face Outlet Store</b></a> including Hepburn, uncle. Years, because food is scarce, Hepburn's only tulip bulbs <a href="http://www.michaelkorsoutletsonlines.us.com/"><b>Michael Kors Outlet</b></a> to stave off hunger, rapid deterioration of the health status <a href="http://www.coachhandbagsfactoryoutlet.us.com/"><b>Coach Handbags</b></a>; late in World War II,<a href="http://www.north-faceoutlets.us.com"><b>The North Face Outlet</b></a> Hepburn through ballet performances <a href="http://www.louis-vuittonfactoryoutlet.com"><b>Louis Vuitton Outlet</b></a> for the Netherlands the guerrillas clandestine donations. Because of their age, she used the identity of children several times for the Netherlands underground <a href="http://www.northfacefactoryoutlet.us.com"><b>North Face Jackets</b></a> delivery information. In 1948, the Audrey Hepburn to enter London, <a href="http://www.katesapdeoutlet.us.org/"><b>Kate Spade Outlet</b></a>England ? Mary Lambert (Marie Rambert's) ballet <a href="http://www.louisvuittons.name"><b>Louis Vuitton Handbags</b></a> schools, due to the age and height of reason,<a href="http://www.burberrystoreoutlet.us.com"><b>Burberry Outlet</b></a> she was told that she was unable to become a ballet dancer. [2]After that, she did some modeling work, shot some ads,<a href="http://www.northfaceoutlet.us.org"><b>North Face Outlet</b></a> also participated in a number of theatrical performances,<a href="http://www.maganates.com/"><b>Coach Factory</b></a> a chance she participated <a href="http://www.north-face-outlet.us.com"><b>North Face Outlet Store</b></a> in the auditions for the cast actor <a href="http://www.outletraybans.us.com/"><b>Ray Ban Outlet</b></a> Roman holiday,<a href="http://www.louisvuitton-outletonline.com"><b>Louis Vuitton Outlet</b></a> Audrey Hepburn ever since you<a href="http://www.timberland*****ots.us.com"><b>Timberland Boots</b></a> are on the road for the performing arts. Hepburn's father <a href="http://www.chanluu.us.com"><b>Chan Luu Sale</b></a> is named yuesefu?weikete?anseni?heben-Ruston, was General Manager of the Brussels branch of the Bank of England,<a href="http://www.nfljerseys.name"><b>NFL Jerseys</b></a> mother name AILA?fan?hemusitela, is a Baroness, and Netherlands Royal lineal descendants of nobility. Audrey's mother's<a href="http://www.oakleyoutlet.us.com"><b>Oakley Outlet</b></a> first marriage married Netherlands nobles,<a href="http://www.timberlandoutletstore.us.com"><b>Timberland Outlet</b></a> gave birth to two sons. Second marriage <a href="http://www.toryburchoutletstore.name"><b>Tory Burch Outlet Store</b></a> object that Hepburn father,<a href="http://www.edhardypopsale.com/"><b>ED Hardy Outlet</b></a> gave birth to Hepburn. Mother grew <a href="http://www.monclerdownjackets.us.com/"><b>Moncler Jackets</b></a> up with Opera movie dreams, his father due to work reasons be.tween <a href="http://www.burberrystoreoutlet.name"><b>Burberry Outlet</b></a> three (United Kingdom, Brussels,<a href="http://www.raybanglasses.us.org"><b>Ray Ban Sunglasses</b></a> Netherlands), resulting in very little reunited family. Hepburn Nazi beliefs,<a href="http://www.tiffanystoreoutlet.us.com"><b>Tiffany Outlet</b></a> the father of fascism,<a href="http://www.toryburchoutletstores.com"><b>Tory Burch Outlet Online</b></a>appeared to be in <a href="http://www.tomsoutletstores.us.com"><b>www.tomsoutletstores.us.com</b></a> their marriage relationship a fatal blow. When her daughter was six (1935.5),<a href="http://www.ferragamoshoes.name"><b>Ferragamo Shoes</b></a> the father left his wife run away from home,<a href="http://www.monclerjacketsoutlet.com.co/"><b>Moncler Outlet</b></a> mother night white. Subsequently the European war (1939.9),<a href="http://www.guccifactoryoutlet.name"><b>Gucci Factory Outlet</b></a> Audrey's mother came to the Netherlands. Because of the name Audrey is <a href="http://www.prada-outlet.name"><b>Prada Outlet</b></a> not common, to protect the daughter,<a href="http://www.northfacestoresoutlet.us.com/"><b>North Face Outlet</b></a> mother temporarily <a href="http://www.oakleyoutletsstore.us.com"><b>www.oakleyoutletsstore.us.com</b></a> override it to Edda for peace. Fighting famine,<a href="http://www.toryburchoutlet.us.com"><b>Tory Burch Outlet</b></a> the poverty of the family did not stop the mother of her daughter's love and support,<a href="http://www.tiffanyandcooutlet.name"><b>Tiffany Jewelry</b></a> the end of the war,<a href="http://www.tomsoutletstores.us.com"><b>Toms Outlet</b></a> the mother took the Hepburn to the White Russian ballet <a href="http://www.toryburchoutletonline.us.com"><b>Tory Burch Outlet</b></a> teacher suoniya?jiasikaier study. Excuse for missing <a href="http://www.north-face-outlet.us.com"><b>North Face Outlet Store</b></a> her father for many years after in their Jin Zhu has written many <a href="http://www.michaelkorsoutletusa.us.com"><b>Michael Kors Outlet</b></a> letters to her,<a href="http://www.cheapjordans.name"><b>Cheap Jordans</b></a> but secretly intercepted by the mother. Mother wanted Hepburn to forget his father,<a href="http://www.tomsshoesinc.com"><b>Toms Shoes Sale</b></a> and told her that her father has never changed,<a href="http://www.outletgucci.name"><b>Gucci Outlet</b></a> "faith". Fame after Hepburn had made a special trip to see alone father,<a href="http://www.burberry-outletstore.us.com"><b>www.burberry-outletstore.us.com</b></a> but Huff, his father expressed reluctance <a href="http://www.oakleystoreoutlet.us.com"><b>Oakley Outlet</b></a> to see each other again.<a href="http://www.burberry-outletstore.us.com"><b>Burberry Outlet</b></a> Sean (Hepburn's eldest son) has <a href="http://www.hollisterclothingoutlet.us.com"><b>Hollister Clothing</b></a>said his grandfather suffering from emotional disorders,<a href="http://www.ralphlaurenstoreoutlet.us.com"><b>Ralph Lauren Outlet</b></a> throughout his life, Hepburn would regret the disappearance of father, known as the "greatest traumas in life" <a href="http://www.chanluu.us.com"><b>www.chanluu.us.com</b></a>. Mothers living with Hepburn for the last decade at the residence of peace, care, died on August 26, 1984.Hepburn's eldest son,<a href="http://www.innnovate.com/"><b>Coach Outlet Online</b></a> known as Xien?heben?feile,<a href="http://www.longchampsoutlet.us.com/"><b>Longchamp Outlet</b></a> born to Audrey Hepburn and Mel,<a href="http://www.uggbootsoutlets.us.com/"><b>UGG Boots</b></a> was born July 17,<a href="http://www.redbottomshoeoutlet.com/"><b>Red Bottom Shoes</b></a> 1960, in the movie industry, involved later, production, promotion, and so on. Construction the Audrey Hepburn children's Fund, wrote the Hepburn biography, Angel on Earth. Sean and his second wife is survived by two sons <a href="http://www.airmaxsprzedazdla.pl"><b>Buty Nike Air Max</b></a> live in the United States Santa Monica, California and Italy's Tuscany.Luca dotti,<a href="http://www.cheapguccihandbags.us.com"><b>Gucci Handbags</b></a> Audrey Hepburn and Dottie were born,<a href="http://www.cheap-raybanglasses.us.com"><b>Cheap Ray Ban Sunglasses</b></a> was born February 8, 1970, with his brother,<a href="http://www.oakleyoutletsstore.us.com"><b>Oakley Sunglasses</b></a> joint management of the Audrey Hepburn children's Fund.[/url]
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
ถาม/ตอบ
พัทยาอยู่จังหวัดอะไร คำตอบคือ:ชลบุรี
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้